ARTISS

ARTISS, doku uygulaması iyileşme süreci için kritik önemde olduğu yanık ve yüz gerdirme hastaları için erişkin ve pediatrik popülasyonlarda otolog deri greftlerinin ve deri fleplerinin yara yüzeyine yapışması için destek sağlar. ARTISS, subkutan doku yüzeylerinde hemostaza ek olarak endikedir. ARTISS’in benzersiz özellikleri ameliyathanede esneklik ve hassas uygulama imkanları sağlar. 
Bkz. Endikasyonlar
Image of Artiss in applicator

Two images - one showing the application of Artiss and the other showing the graft application by hand

Etki Mekanizması

ARTISS, insan trombini ve insan fibrinojeni ve pıhtı degradasyonunu önlemek için bir antifibrinolitik inhibitörden oluşan iki ana bileşenli bir fibrin yapıştırıcıdır.2

Çözünür fibrinojen, karıştıktan sonra yara yüzeyine ve eklenecek deri greftine yapışan bir fibrin matrisine dönüşür.2

ARTISS‘in ilk polimerizasyonu, optimize trombin konsantrasyonu sayesinde 60 saniyeye kadar sürecektir; bu polimerizasyondan önce greftin manipule edilmesi ve konumlandırılması için zaman sağlar.2

ARTISS’in yapıştırıcı özellikleri, greftin yara yatağına tam yüzey yapışmasını sağlayarak, greftler stapler gibi nokta fiksasyon teknikleri kullanarak
iliştirildiğinde varolan alanı kapatır.1

ARTISS, stapler uygulaması veya çıkarılması ihtiyacını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.1

Artiss Fibrin Yapıştırıcı

Endikasyonlar
ARTISS, plastik, rekonstrüktif ve yanık cerrahisinde sütür veya zımba yerine ya da bunlara ek olarak subkutan dokunun yapıştırılması / sızdırmazlığının sağlanmasında doku yapıştırıcı olarak endikedir (Bkz. Bölüm 5.1). 
Buna ek olarak ARTISS, subkutan doku yüzeyinde hemostaza yardımcı olarak endikedir.

Kontrendikasyonlar
ARTISS cerrahi yaranın kapatılmasında kullanılan deri sütürlerinin yerine kullanılamaz.
ARTISS'in yoğun ve basınçlı arteriyel veya venöz kanamalarda tek başına kullanımı endike değildir. 
ARTISS, bu endikasyonlarda kullanımını destekleyecek veri olmadığından sinir cerrahisinde ve gastrointestinal anastomozlar veya vasküler anastomozlarda sütür desteği olarak kullanılmamalıdır.
Laparoskopik cerrahide kullanılmamalıdır.
ARTISS, hiçbir şekilde intravasküler olarak uygulanmamalıdır. 
ARTISS içeriğindeki aktif veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Aprotinin ya da sığır proteinine karşı alerji durumunda kullanılmamalıdır.( ayrıca bkz. Bölüm 4.4).

Özel Kullanım Uyarılaro ve Önlemleri
ARTISS, insan plazmasından üretilmiştir. İnsan plazmasından üretilen preparatlar, örneğin virüsler ve teorik olarak Creutzfeldt-Jacobs (CJD) etkeni gibi, hastalıklara yol açabilecek enfeksiyon etkenleri içerebilir. Bu durum bilinmeyen ya da yeni ortaya çıkan virüslerle diğer patojenler için de geçerlidir. İnsan kanı veya plazmasından hazırlanan tıbbi ürünlerin kullanımından kaynaklanan enfeksiyonların önüne geçmek için alınan standart önlemler, donörlerin seçilmesini, münferit kan bağışlarının ve plazma havuzlarının belli enfeksiyon belirteçleri açısından izlenmesini ve üretim sürecine virüslerin etkisizleştirilmesi / uzaklaştırılması için etkili basamakları dahil etmeyi kapsamaktadır. Buna karşın, insan kanı veya plazmasından hazırlanan ürünler uygulandığında enfeksiyöz ajanların geçiş olasılığı tümüyle bertaraf edilememektedir. Bu ürünlerde  henüz bilinmeyen ya da yeni ortaya çıkan virüslerin ya da diğer patojenlerin bulunma olasılığı da mevcuttur. 
Alınan önlemlerin insan immün yetmezlik virüsü (HIV), hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) gibi zarflı virüsler ile hepatit A virüsü (HAV) gibi zarfsız virüsler için etkili olduğu düşünülmektedir.
Alınan önlemlerin Parvovirüs B19 gibi bazı zarfsız virüsleri uzaklaştırmak ya da inaktive etmek için etkisi ise kısıtlıdır. Parvovirus B19 virüsü en ciddi olarak gebe kadınları (fetusta enfeksiyona neden olabilmektedir), immün yetmezlikli hastaları veya artmış eritropoezi olan hastaları (örn. hemolitik anemi durumu) etkilemektedir.

ARTISS KÜB