''İleri Cerrahi Avantajları'' Programı

Veri odaklı, kanıta dayalı bir hemostaz optimizasyon programı

Kanamanın Yükü

%30

Cerrahi sırasında ortalama kanama, komplikasyon oranı1

10 Gün

Kanama ile ilişkili komplikasyonlar ve transfüzyonlarla ilgili hastanede kalış süresi1

$10.000+

Kanama komplikasyonlarının, büyük ameliyatlarda hasta yatışı başına potansiyel maliyet artışı1

Cerrahi Kanama Zorluğu

Cerrahi kanama, komplikasyonlara ve allojenik kan kullanımında artışa yol açarak zorluklar yaratır.

Cerrahi kanamalar aşağıdaki durumlarda komplikasyon oranlarını artırır1:

Cerrahi revizyonlar

Transfüzyonlar

Hastanede kalış süresi

Kaynak kullanımında artış 

Topikal hemostatik ajanların kullanımı da dahil olmak üzere intraoperatif girişimleri vurgulayan kan yönetimi protokollerine daha fazla odaklanma bu zorlukları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Advanced Surgery Advantage wheel

"İleri Cerrahi Avantajları" Programı nedir?

"İleri Cerrahi Avantajları" Programı , veri odaklı, kanıta dayalı bir hemostaz optimizasyon programıdır. Aşağıdaki amaçları benimseyen hastane girişimlerini destekler:

İntraoperatif kan kaybını azaltma

Kan transfüzyonlarını azaltma

Cerrahiden sonraki sonuçları opitimize etme

Atığı azaltma

Maliyet tasarrufu

Hedefleri ve kalite girişimlerini destekler nitelikte hastanelerle iş birliğine yönelik ticari olmayan bir yaklaşım sağlar.

Image of three connected circles related to Vital Edge - Clinical Efficacy, Financial Performance and Operational Efficiency

Ameliyathanede Verimlilikler

Baxter’ın İleri Cerrahi ekibi, ''İleri Cerrahi Avantajları'' Programı  aracılığıyla hedefleri ve kalite programlarını desteklemek üzere hastanelerle iş birliği oluşturur. ''İleri Cerrahi Avantajları'' Programı, intraoperatif hemostaz ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının, cerrahi bakımın birbiri ile ilintili üç alanında belirgin iyileşmelerin farkına varmalarına yardımcı olarak harekete geçilebilir fikirler ve pratik çözümler sağlar:

Klinik etkililik

Finansal performans

Operasyonel verimlilik

Program Özellikleri

''İleri Cerrahi Avantajları'' Programı birçok potansiyel iş birliği fırsatı sunar

Ürün Kullanım Analizi

Baxter Tıbbi İşler, hastanelerin hemostat kullanımlarının mevcut durumunu değerlendirmelerine yardımcı olmak için hemostat ve sızıntı önleyici kullanımına ilişkin yansız gözlemleme incelemeleri yaparak bulgu ve iyileştirme fırsatlarını içeren ayrıntılı bir rapor oluşturur

Sağlık Ekonomisi Değerlendirme

Baxter Pazar Erişim, hastanelerin potansiyel ekonomik maliyet tasarrufu tutarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarrufları değerlendirmek ve iyileştirme fırsatlarını hayata geçirdikten sonra sonuçları ölçmek üzere bir model oluşturma konusunda hastanelerle çalışır

Hasta Kan Yönetimi

Baxter Pazar Erişim, transfüzyonları azaltmak için bir intraoperatif hemostaz protokolünü hayata geçirmenin etkisini değerlendirme konusunda hastanelere yardım etmek için ameliyathane ve kan bankası çalışanlarını, iyileştirme girişimlerinin başarısını ölçmeye yönelik olarak klinik sonlanım noktaları ve değerlendirme kriterlerini tanımlama konusunda destekler

Ürün Portföyü