Hepato Pankreato Bilier Cerrahi

HPB cerrahisinde, antiplatelet/antikoagülan terapileri ile tedavi ve bunun yanı sıra rezeksiyon boyutu ve doku kalitesi gibi birden çok faktör intraoperatif kan kaybını etkileyebilir1.  Kan kaybı miktarı hasta morbiditesini ve mortalitesini etkiler ama aynı zamanda da daha uzun vadeli onkolojik sonuçlar için risk oluşturabilir2. Pankreas cerrahisinde, en ciddi komplikasyon post-op pankreatik fistül; pankreatik sızıntıdır. Baxter’in çözüm portföyü, bu zorlu durumlarda daha iyi sonuçları desteklemeye yardımcı olabilir.

Önemli Cerrahiler

Her bir HPB ameliyatı, iyileşme sürecinde komplikasyonlara neden olabilecek bazı zorluklara sebep olabilir. Burada birkaç örnek verilmektedir.

Image of FLOSEAL in applicator in a gloved hand along with the FLOSEAL logo next to it

Karaciğer Rezeksiyonunda FLOSEAL

Baxter'in akışkan akışkan hemostatik matriksi FLOSEAL, hem açık hem MIS karaciğer rezeksiyon cerrahilerinde derin ve düzensiz transseksiyon kavitelerinde hemostazı sağlamak için son derece etkilidir. FLOSEAL, primer veya metastatik tümörleri çıkarmaya yönelik majör hepatik cerrahide etkili, hızlı hemostaz sağlayarak sirozlu karaciğerleri olan hastalarda bile karaciğer kenarından hafif ilâ şiddetli kanamayı kontrol eder5. Erişimi zor olan yerler de dahil olmak üzere FLOSEAL’in uygulanmasını kolaylaştırmak için çok çeşitli aplikatör uçları ve kanüller mevcuttur.

FLOSEAL hakkında daha fazla bilgi edinin >

Image of Hemopatch product and logo

Karaciğer Rezeksiyonunda HEMOPATCH

Baxter’in NHS-PEG yapışkan kaplamalı kolajen yaması HEMOPATCH, büyük düzlemsel transseksiyon yüzeyleri içeren açık ve minimal invazif karaciğer rezeksiyonlarında etkili hemostaz sağlar6. Karaciğer rezeksiyonları sırasında aşırı vasküler maruziyet, kanama ve fistül oluşumu riskini artırabilir.   HEMOPATCH, karaciğer uygulamalarında biliyer ve hemorajik komplikasyonları azaltarak koterize dokuyu bile yapıştırmak için güçlü bir mekanik destek sağlar7. Esnekliği/bükülebilirliği ve dokuya yapışma gücü sayesinde cerrahların tercihi olan HEMOPATCH, MIS uygulamalarında kolaylıkla kullanılır8.

HEMOPATCH hakkında daha fazla bilgi edinin >

Whipple ve Distal Pankreatektomi

Postoperatif pankreatik fistül (POPF), pankreatektomiden sonra görülen en yaygın majör komplikasyondur ve uzun süre hastanede yatış ve maliyet artışına neden olabilecek potansiyel olarak ciddi ve yaşamı tehdit edici bir rol oynar.9. Baxter’in kullanıma hazır gelişmiş yaması HEMOPATCH, hem Whipple hem distal pankreatektomi ameliyatlarında POPF’lerin hem insidansını hem şiddetini azaltabilecek mekanik güçte etkili bir sızdırmazlık sağlar10,11.

HEMOPATCH hakkında daha fazla bilgi edinin >

Ürün Portföyü

Floseal Hemostatik Matriks 

Endikasyonları
FLOSEAL, sızmadan fışkırmaya kadar olan bir yelpazede kanama kontrolünün ligatür ya da konvansiyonel yöntemlerle etkisiz veya elverişsiz olduğu durumlarda kanamayı durdurmaya yardımcı bir öğe olarak cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontrendikasyonlar
FLOSEAL’i sığır kaynaklı maddelere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanmayın.

Uyarılar
FLOSEAL’i kan damarlarının içine komprese etmeyin veya enjekte etmeyin.
FLOSEAL’i aktif kanama olmayan bölgelere uygulamayın, ör. damar klemplendiği veya baypas uygulandığı zaman. Bu, yaygın intravasküler pıhtılaşma ve hatta ölümle sonuçlanabilir.
FLOSEAL, titiz bir cerrahi teknik ve kanama durdurma amaçlı uygun ligatür veya diğer konvansiyonel yöntemlerin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.
FLOSEAL, ameliyat sonrası kanamayı önlemek üzere profi laktik hemostatik madde olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Fazla FLOSEAL Matriks (hemostatik pıhtıya dahil olmayan ürün) her zaman hafi fçe irrige edilerek uygulama bölgesinden uzaklaştırılmalıdır. Kemik foramenleri, kemik bölgeler, omurilik, beyin ve/veya kranyal sinirlerin içinde, etrafında veya yakınında kullanıldığında titiz bir irrigasyon işlemi gereklidir.
Herhangi bir prostetik materyal uygulamasında olduğu gibi, aktif bir enfeksiyon varsa, FLOSEAL’in kullanımı da önerilmez.
FLOSEAL vücudun kontamine olmuş bölgelerinde dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. FLOSEAL’in uygulandığı yerlerde enfeksiyon veya apse gelişimine dair belirtiler varsa enfekte materyali çıkarmak ve drenajı sağlamak 
için yeniden operasyon uygulanması gerekebilir.
Cerrahi prosedürün türüne bakılmaksızın cerrahlar, ürün kanama kaynağına uygulandıktan sonra FLOSEAL’in maksimum %10 – 20 arasında olan şişme hacmine ve anatomik bölgelerin etrafındaki potansiyel etkisine dikkat etmelidir. 
Maksimum şişme hacmine yaklaşık 10 dakika içinde ulaşılır.

FLOSEAL’in oftalmik prosedürlerde kullanıma yönelik yeterli güvenlik ve etkinliğine ilişkin yeterli veri oluşmamıştır.
FLOSEAL doğum sonrası intrauterin kanama kontrolü için menorajide kullanılmamalıdır.
FLOSEAL’in çocuklarda ve hamile kadınlarda güvenlik ve etkinliğine ilişkin yeterli veri oluşmamıştır. 
FLOSEAL sığır kaynaklı Jelatin içerir. Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopatiye (TSE) ilişkin risk, belirtilen BSE inaktivasyon kapasitesine sahip bir üretim işlemi ile ve ilgili yönergelere uyularak minimuma indirgenmiştir.
FLOSEAL ayrıca insan plazmasından üretilen Trombin içerir. İnsan kanı ve plazması kaynaklı ilaçlarda hastalara geçebilecek enfeksiyonları önlemek için kesin önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, taşınan enfeksiyon riskinin devre dışı bırakıldığından emin olmak için kan ve plazma donörlerinin dikkatli seçilmesini ve virüs/enfeksiyon belirtilerine yönelik her bir donasyonun ve plazma havuzlarının test edilmesini içerir. Bu ürünün üreticileri, ayrıca kan ve plazma işlenirken virüsleri devre dışı bırakabilecek veya uzaklaştırabilecek adımları da kullanmaktadır. Bu önlemlere rağmen insan kanı veya plazmasından hazırlanan ilaçlar uygulandığında enfeksiyon bulaşma olasılığı tamamen ortadan kalkmış olmaz. Bu ayrıca herhangi bir bilinmeyen veya yeni görülen virüs veya diğer 
enfeksiyon türleri için de geçerlidir. Alınan önlemler, insan immünyetmezlik virüsü (HIV), hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü gibi zarflı virüsler ve hepatit A ve parvovirus B19V virüsleri gibi zarfsız virüsler için etkili olarak değerlendirilebilir.
Aplikatör uçlarında kalan Floseali temizlemek için hava kullanmayın. Aplikatör uçları kesilmemelidir.
Bu ürünle bulaştığı düşünülen tüm enfeksiyonlar, doktor veya diğer sağlık uzmanları tarafından Baxter Healthcare Corporation’a bildirilmelidir. Doktor bu ürünün risk ve faydalarını hastayla konuşmalıdır.

FLOSEAL KULLANIM KILAVUZU


HEMOPATCH Sızdırmaz Hemostatik Yama

KULLANIM AMACI
HEMOPATCH, sızdırmazlığın sağlanması ve kanamanın durdurulması için tasarlanmış, absorbe edilebilir kolajen tamponudur.

ENDİKASYONLARI
HEMOPATCH, kanama ya da diğer vücut sıvılarının veya hava sızıntısının alışılagelmiş cerrahi tekniklerle kontrolünün ya etkisiz ya da elverişsiz olduğu durumlardaki prosedürler için hemostatik bir cihaz ve cerrahi doku yapıştırıcısı olarak endikedir. HEMOPATCH, travmatik yaralanma, kesip çıkarma, geri çekme veya dura materin büzüşmesini takip eden dural hasarların kapatılmasında kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI
HEMOPATCH’i kan damarlarının içine bastırmayın veya intravasküler olarak kullanmayın.Cihaz, sığır proteinlerine veya parlak mavi boyaya (FD&C Mavi No. 1 (Mavi 1)) karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR
HEMOPATCH, pulsatil, şiddetli kanamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.Aktif bir enfeksiyon varlığında HEMOPATCH’in kullanımı önerilmez.Kemikteki foramenlerin, kemiksi bölgelerin, omurilik, beyin ve/veya kranyal sinirlerin içinde, etrafında veya yakınında kullanıldığında, sinir hasarı yaratan aşırı takviyeden kaçınmak için dikkat edilmelidir (kolajenler sıvı rezorbsiyonunu takiben genişleyebilir).HEMOPATCH, titiz bir cerrahi tekniğin ve kanamayı durdurmak ve sızdırmaz hale getirmek için uygun ligatürün veya diğer alışılagelmiş yöntemlerin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.

ÖNLEMLER
Sadece tek kullanımlıktır. Yeniden sterilize etmeyin. Tek kullanımlık cihazların tekrar kullanılması, enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir.Alüminyum poşeti olmadan saklamayın.Ambalaj hasarlıysa HEMOPATCH’i atın.Mavi karelerle işaretli yüzeyi uygulama bölgesine uygulamayın. HEMOPATCH’i uygulamadan önce ıslatmayın.HEMOPATCH kendinden yapışkanlıdır ve dikilmek üzere tasarlanmamıştır.Kuru doku yüzeyine veya lezyonuna uygulamayın. NHS-PEG yalnızca kan veya lenf gibi yara sıvıları ile temas ettiğinde yapışkan bir hidrojel oluşturur. Yara sıvısı yoksa, HEMOPATCH uygulanmadan önce dokunun nemlendirilmesi için sodyum bikarbonat çözeltisi1 (%4,2-8,4 arasındaki konsantrasyonda) kullanılabilir.Bir prostetik cihaz uygulamak için metilmetakrilat veya diğer akrilik yapıştırıcılar gibi yapıştırıcıların kullanılmasını gerektiren durumlarda HEMOPATCH’i kemik yüzeylerinde kullanmayın. Mikrofibril kolajenin, kemik yüzeylerine prostetik cihaz takmak üzere kullanılan metilmetakrilat yapıştırıcıların kuvvetini azalttığı bildirilmiştir.HEMOPATCH’in güvenlilik ve etkililiği çocuklarda, hamile ve/veya emziren kadınlarda belirlenmemiştir.

HEMOPATCH KULLANIM KILAVUZU