Jinekolojik Cerrahi

Jinekolojik cerrahi, geniş yüzeylerde kanama ve sızıntının kontrol edilmesinin yanı sıra hastaların birçoğunda fertilitenin korunmasını da gerektirir. Baxter’in hemostat, fibrin yapıştırıcı, sızıntı önleyici ve adezyon bariyeri ürünlerini içeren portföyü, hastaların daha az komplikasyonla hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Önemli Prosedürler

Her jinekolojik ameliyat, iyileşme sürecinde komplikasyonlara neden olabilecek bazı zorluklara sebep olabilir. Burada birkaç örnek verilmektedir.

Image of FLOSEAL in applicator in a gloved hand along with the FLOSEAL logo next to it

Histerektomi

Histerektomi ameliyatlarında hem rutin hem beklenmedik kanamayı kontrol etme yeteneği çok önemlidir. Baxter’in akışkan hemostatik matriksi FLOSEAL, birçok farklı kanama türünü durduran hızlı hemostaz sağlar (hemostaza medyan olarak 2 dakika)1.

FLOSEAL hakkında daha fazla bilgi edinin >

Image of TISSEEL product in applicator next to TISSEEL logo

Miyomektomi

Miyomektomi sırasında ve/veya sonrasında kanama ; revizyon cerrahisi veya daha da kötüsü histerektomi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Baxter'in fibrin yapıştırıcısı TISSEEL, damlatma ve spreyleme ihtiyacı halinde kullanılmak üzere geniş bir aplikatör yelpazesine sahiptir ve 7-14 gün içinde emilim için fizyolojik bir pıhtıyı taklit eder2.

TISSEEL hakkında daha fazla bilgi edinin >

Coseal syringe

Jinekolojik Laparoskopi

COSEAL Cerrahi Sızıntı Önleyici, hızlı bir intraoperatif sızıntı önlemek ve kritik postoperatif dönemde koruma sağlamak için tasarlanmış, tamamen sentetik, emilebilir bir hidrojeldir.3

 

Ürün Portföyü

Endikasyonlar ve Önemli Risk Bilgileri


 

Floseal Hemostatik Matriks

Endikasyonları
FLOSEAL, sızmadan fışkırmaya kadar olan bir yelpazede kanama kontrolünün ligatür ya da konvansiyonel yöntemlerle etkisiz veya elverişsiz olduğu durumlarda kanamayı durdurmaya yardımcı bir öğe olarak cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontrendikasyonlar
FLOSEAL’i sığır kaynaklı maddelere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanmayın.

Uyarılar
FLOSEAL’i kan damarlarının içine komprese etmeyin veya enjekte etmeyin.
FLOSEAL’i aktif kanama olmayan bölgelere uygulamayın, ör. damar klemplendiği veya baypas uygulandığı zaman. Bu, yaygın intravasküler pıhtılaşma ve hatta ölümle sonuçlanabilir.
FLOSEAL, titiz bir cerrahi teknik ve kanama durdurma amaçlı uygun ligatür veya diğer konvansiyonel yöntemlerin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.
FLOSEAL, ameliyat sonrası kanamayı önlemek üzere profi laktik hemostatik madde olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Fazla FLOSEAL Matriks (hemostatik pıhtıya dahil olmayan ürün) her zaman hafi fçe irrige edilerek uygulama bölgesinden uzaklaştırılmalıdır. Kemik foramenleri, kemik bölgeler, omurilik, beyin ve/veya kranyal sinirlerin içinde, etrafında veya yakınında kullanıldığında titiz bir irrigasyon işlemi gereklidir.
Herhangi bir prostetik materyal uygulamasında olduğu gibi, aktif bir enfeksiyon varsa, FLOSEAL’in kullanımı da önerilmez.
FLOSEAL vücudun kontamine olmuş bölgelerinde dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. FLOSEAL’in uygulandığı yerlerde enfeksiyon veya apse gelişimine dair belirtiler varsa enfekte materyali çıkarmak ve drenajı sağlamak 
için yeniden operasyon uygulanması gerekebilir.
Cerrahi prosedürün türüne bakılmaksızın cerrahlar, ürün kanama kaynağına uygulandıktan sonra FLOSEAL’in maksimum %10 – 20 arasında olan şişme hacmine ve anatomik bölgelerin etrafındaki potansiyel etkisine dikkat etmelidir. 
Maksimum şişme hacmine yaklaşık 10 dakika içinde ulaşılır.

FLOSEAL’in oftalmik prosedürlerde kullanıma yönelik yeterli güvenlik ve etkinliğine ilişkin yeterli veri oluşmamıştır.
FLOSEAL doğum sonrası intrauterin kanama kontrolü için menorajide kullanılmamalıdır.
FLOSEAL’in çocuklarda ve hamile kadınlarda güvenlik ve etkinliğine ilişkin yeterli veri oluşmamıştır. 
FLOSEAL sığır kaynaklı Jelatin içerir. Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopatiye (TSE) ilişkin risk, belirtilen BSE inaktivasyon kapasitesine sahip bir üretim işlemi ile ve ilgili yönergelere uyularak minimuma indirgenmiştir.
FLOSEAL ayrıca insan plazmasından üretilen Trombin içerir. İnsan kanı ve plazması kaynaklı ilaçlarda hastalara geçebilecek enfeksiyonları önlemek için kesin önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, taşınan enfeksiyon riskinin devre dışı bırakıldığından emin olmak için kan ve plazma donörlerinin dikkatli seçilmesini ve virüs/enfeksiyon belirtilerine yönelik her bir donasyonun ve plazma havuzlarının test edilmesini içerir. Bu ürünün üreticileri, ayrıca kan ve plazma işlenirken virüsleri devre dışı bırakabilecek veya uzaklaştırabilecek adımları da kullanmaktadır. Bu önlemlere rağmen insan kanı veya plazmasından hazırlanan ilaçlar uygulandığında enfeksiyon bulaşma olasılığı tamamen ortadan kalkmış olmaz. Bu ayrıca herhangi bir bilinmeyen veya yeni görülen virüs veya diğer 
enfeksiyon türleri için de geçerlidir. Alınan önlemler, insan immünyetmezlik virüsü (HIV), hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü gibi zarflı virüsler ve hepatit A ve parvovirus B19V virüsleri gibi zarfsız virüsler için etkili olarak değerlendirilebilir.
Aplikatör uçlarında kalan Floseali temizlemek için hava kullanmayın. Aplikatör uçları kesilmemelidir.
Bu ürünle bulaştığı düşünülen tüm enfeksiyonlar, doktor veya diğer sağlık uzmanları tarafından Baxter Healthcare Corporation’a bildirilmelidir. Doktor bu ürünün risk ve faydalarını hastayla konuşmalıdır.

FLOSEAL KULLANIM KILAVUZU


TISSEEL Fibrin Yapıştırıcı
Terapötik endikasyonlar

Standart cerrahi tekniklerin yetersiz kaldığı şu durumların destekleyici tedavisinde endikedir:
Hemostazın iyileştirilmesinde (Bkz. Bölüm 5.1):
Doku yapıştırıcısı olarak, tutunma/yapışmayı desteklemek için veya sütür desteği olarak: 
Gastrointestinal anastomozlarda
Beyin omurilik sıvısı veya dura mater ile temasın meydana gelebileceği nöroşirürjide

  • Fıtık onarımında yama sabitleme için, sütürlere veya zımbalara alternatif veya yardımcı olarak

Kontrendikasyonlar
TISSEEL LYO konvansiyonel tekniklerle kontrol edilemeyen masif ve şiddetli arteriyel veya venöz kanamalarda tek başıne endike değildir.
TISSEEL LYO, cerrahi yara kapamaya yönelik cilt sütürlerinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
TISSEEL LYO asla intravasküler olarak uygulanmamalıdır. İntravasküler uygulama, yaşamı tehdit edebilecek boyutta tromboembolik olaylarla sonuçlanabilir.
TISSEEL LYO aprotinin içeren etkin maddelerine veya yardımcı maddelerinden  herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir (Ayrıca bkz. Bölüm 4.4). 
 

Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri
Virüs güvenliği 
 
TISSEEL LYO,  insan  plazmasından  elde  edilmektedir.  İnsan  plazmasından  elde  edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler.  TISSEEL LYO’da Varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski teorik olarak  minimumken, klasik Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski  hiçbir  kanıtla  desteklenmez.  Alınan önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir. 
 
Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs  enfeksiyonlarının halihazırda  varlığının  test  edilmesi  ve  belirli  virüslerin  yok  edilmesi  ve/veya inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen,  bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.  
 
HIV,  HBV,  HCV  gibi  zarflı  virüsler  ve  HAV  gibi  zarflı  olmayan  virüsler  için  etkili önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirüs B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşı alınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal infeksiyon)  ve  immün  yetmezlik  ya  da  kırmızı  kan  hücre  üretiminde  artış  olan hastalarda tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi). 
 
Doktor,  bu  ilacı  hastaya  reçete  etmeden  veya  uygulamadan  önce  hastası  ile  risk  ve yararlarını tartışmalıdır.  

TISSEEL KÜB

 

 


COSEAL Cerrahi Sızıntı Önleyici

ENDİKASYONLAR
COSEAL aşağıdaki durumlarda endikedir:

  • Arteriyel ve venöz rekonstrüksiyonlarda sütür hatlarının sızdırmazlığının sağlanmasında.
  • Akciğer rezeksiyonu işlemlerinde sütür ve stapler hatlarının güçlendirilmesinde.
  • Kalp cerrahisine giden hastalarda cerrahi sonrası yapışıklıkların önlenmesi veya görülme sıklığının, ağırlığının ve etkisinin azaltılması amacıyla.
  • Cerrahi sonrası adezyon oluşumunun insidansını, şiddetini ve derecesini azaltmayı amaçlayan doğru cerrahi tekniğe yardımcı olarak laparotomi veya laparoskopik jinekolojik cerrahi operasyon geçiren hastalarda.

KONTRENDİKASYONLAR
COSEAL bronş güdüğünün sızdırmazlığı

için ve bronş sleeve rezeksiyonlarında kullanıl­mamalıdır. Dekortike akciğer alanlarının yapıştırılması için kullanılmamalıdır. Plevral yapışıklığın istendiği girişimlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR
Basınçlı gaz kullanarak COSEAL uygulaması, hava embolisi, doku rüptürü ve basınçlı gazın sıkışması gibi yaşamı tehdit edebilecek potansiyel riskler taşıyabilir. Bu riskleri minimalize etmek için aplikatör kullanma talimatında belirtilen maksimum basınçlar kontrol edilmelidir.

COSEAL damar içine enjekte edilmemelidir.

Sütür, stapler veya mekanik kapatma yerine kullanıl­mamalıdır.

Kompresyona duyarlı boşluklarda veya artmış kom­presyon riski içeren hastalarda (örneğin neonatal kalp cerrahisi) kompresyon etkisini önlemek için ürünün ince bir tabaka halinde uygulanması önerilmektedir (her 1 ml için 10 cm2).

COSEAL uygulandıktan sonraki 24 saat içerisinde hacminin dört katına kadar şişebilir ve jel sıvı emmeye devam ettikçe, fazladan şişme meydana gelebilir. Dolayısıyla cerrahlar maksimum şişme hacmini ve bu durumun basınca karşı potansiyel olarak hassas olan, çevredeki anatomik yapılar üzerindeki olası etkilerini dikkate almalıdır.

COSEAL vücudun kontamine olmuş bölgelerinde dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. COSEAL’ı özellikle kontamine olmuş veya “kirli” akciğer rezeksiyonu vakalarında kullanmayınız.

COSEAL KULLANIM KILAVUZU