TISSEEL

TISSEEL fibrin yapıştırıcıya, 40 yıldan uzun bir süredir standart cerrahi tekniklerinin yetersiz göründüğü yerlerde kanıtlanmış hemostaz ve sızdırmazlık sağlama için dünya çapında güvenilmektedir. TISSEEL, hem hemostaz ve sızdırmazlık sağlama hem heparin uygulanmış hastalarda kullanım için endike olan tek fibrin yapıştırıcıdır.1
Bkz. Endikasyonlar
Image of TISSEEL in its syringe

Two black and white images of clots - a physiological clot and a TISSEEL clot

Fizyolojik Pıhtıyı Taklit Eder

TISSEEL, karıştırıldığında fizyolojik bir pıhtıyı taklit eden benzersiz bir fibrinojen ve trombin formülasyonudur. TISSEEL’de bulunan aprotinin, fibrin pıhtının fibrinolitik bir ortamda degradasyona karşı direncini artırır1.

Seçilmiş Risk Bilgileri: TISSEEL’i aprotinine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanmayınız. Ek ayrıntılar için lütfen önemli risk bilgileri bölümüne bakınız.

Etki Mekanizması

İnsan fibrinojeni ve insan trombini karıştırıldığında yara yüzeyine yapışan ve hemostaz ve sızdırmazlık sağlayan fibrine dönüşür. TISSEEL, bir pıhtı oluşturarak nihai koagülasyon kaskadı adımını taklit eder. TISSEEL’in nasıl çalıştığı konusunda daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyiniz.

Ürün Avantajları

Geniş Bir Yelpazeye Yayılan Aplikatörler

TISSEEL, damlatma ve sprey aplikatörlerinden oluşan tamamlayıcı bir portföy sunan tek fibrin yapıştırıcıdır ve cerrahların hasta özelinde ihtiyaçlarını hedef alarak doğru araçları seçmesine izin verir.

Hassas Yerleştirme

DUPLOSPRAY Sistemi, dokuya 2-5 cm kadar yakınlaşarak kanamanın laparoskopik olarak hedeflenmesine izin verir¹.

 

Aplikatör ucundan hedef bölgeye tavsiye edilen asgari mesafe sağlanamıyorsa TISSEEL püskürtmeyin. Tavsiye edilen mesafeler ve basınç için ülkenize özgü KÜB veya prospektüse danışın.

 

TISSEEL Fibrin Yapıştırıcı
Terapötik endikasyonlar

Standart cerrahi tekniklerin yetersiz kaldığı şu durumların destekleyici tedavisinde endikedir:
Hemostazın iyileştirilmesinde (Bkz. Bölüm 5.1):
Doku yapıştırıcısı olarak, tutunma/yapışmayı desteklemek için veya sütür desteği olarak: 
Gastrointestinal anastomozlarda
Beyin omurilik sıvısı veya dura mater ile temasın meydana gelebileceği nöroşirürjide

  • Fıtık onarımında yama sabitleme için, sütürlere veya zımbalara alternatif veya yardımcı olarak

Kontrendikasyonlar
TISSEEL LYO konvansiyonel tekniklerle kontrol edilemeyen masif ve şiddetli arteriyel veya venöz kanamalarda tek başıne endike değildir.
TISSEEL LYO, cerrahi yara kapamaya yönelik cilt sütürlerinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
TISSEEL LYO asla intravasküler olarak uygulanmamalıdır. İntravasküler uygulama, yaşamı tehdit edebilecek boyutta tromboembolik olaylarla sonuçlanabilir.
TISSEEL LYO aprotinin içeren etkin maddelerine veya yardımcı maddelerinden  herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir (Ayrıca bkz. Bölüm 4.4). 
 

Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri
Virüs güvenliği 
 
TISSEEL LYO,  insan  plazmasından  elde  edilmektedir.  İnsan  plazmasından  elde  edilen ilaçlar, virüsler ve teorik olarak Varyant Creutzfeldt-Jacob (v-CJD) gibi, çeşitli hastalıklara yol açabilen enfeksiyon yapıcı ajanlar içerebilirler.  TISSEEL LYO’da Varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski teorik olarak  minimumken, klasik Creutzfeldt-Jacob hastalığının bulaşma riski  hiçbir  kanıtla  desteklenmez.  Alınan önlemlere rağmen, bu tür ürünler halen potansiyel olarak hastalık bulaştırabilir. 
 
Bu tip ürünlerin enfeksiyon yapıcı ajanları bulaştırma riski, plazma verenlerin belirli virüslere önceden maruz kalıp kalmadığının izlenmesi, belirli virüs  enfeksiyonlarının halihazırda  varlığının  test  edilmesi  ve  belirli  virüslerin  yok  edilmesi  ve/veya inaktivasyonu ile azaltılmıştır. Bütün bu önlemlere rağmen,  bu ürünler hala potansiyel olarak hastalık bulaştırabilirler. Ayrıca, henüz bilinmeyen enfeksiyon yapıcı ajanların bu ürünlerin içerisinde bulunma ihtimali mevcuttur.  
 
HIV,  HBV,  HCV  gibi  zarflı  virüsler  ve  HAV  gibi  zarflı  olmayan  virüsler  için  etkili önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Parvovirüs B19 gibi zarflı olmayan virüslere karşı alınan tedbirler sınırlı sayıda olabilir. Parvovirüs B19 enfeksiyonu, gebelikte (fetal infeksiyon)  ve  immün  yetmezlik  ya  da  kırmızı  kan  hücre  üretiminde  artış  olan hastalarda tehlikeli olabilir (hemolitik anemi gibi). 
 
Doktor,  bu  ilacı  hastaya  reçete  etmeden  veya  uygulamadan  önce  hastası  ile  risk  ve yararlarını tartışmalıdır.  

TISSEEL KÜB