HEMOPATCH

Cerrahlar, kullanımı kolay bir sızdırmaz hemostatik yama olan HEMOPATCH’e intraoperatif kanamayı ve postoperatif sızıntıyı önleme konusunda güveniyor. Cerrahlar, güçlü doku yapışması ve esnekliğin yanı sıra kullanım kolaylığı nedeniyle HEMOPATCH’i tercih ediyor.1,2
Bkz. Önemli Risk Bilgileri
Image of Hemopatch product

Etki Mekanizması

HEMOPATCH Sızdırmaz Hemostatik Yamayı doğrudan nemli dokuya uyguladığınız zaman sızdırmazlık ve hemostatik etkisi başlar.2

Hemopatch Sızdırmaz Hemostatik Yama

KULLANIM AMACI
HEMOPATCH, sızdırmazlığın sağlanması ve kanamanın durdurulması için tasarlanmış, absorbe edilebilir kolajen tamponudur.

ENDİKASYONLARI
HEMOPATCH, kanama ya da diğer vücut sıvılarının veya hava sızıntısının alışılagelmiş cerrahi tekniklerle kontrolünün ya etkisiz ya da elverişsiz olduğu durumlardaki prosedürler için hemostatik bir cihaz ve cerrahi doku yapıştırıcısı olarak endikedir. HEMOPATCH, travmatik yaralanma, kesip çıkarma, geri çekme veya dura materin büzüşmesini takip eden dural hasarların kapatılmasında kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLARI
HEMOPATCH’i kan damarlarının içine bastırmayın veya intravasküler olarak kullanmayın.Cihaz, sığır proteinlerine veya parlak mavi boyaya (FD&C Mavi No. 1 (Mavi 1)) karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR
HEMOPATCH, pulsatil, şiddetli kanamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.Aktif bir enfeksiyon varlığında HEMOPATCH’in kullanımı önerilmez.Kemikteki foramenlerin, kemiksi bölgelerin, omurilik, beyin ve/veya kranyal sinirlerin içinde, etrafında veya yakınında kullanıldığında, sinir hasarı yaratan aşırı takviyeden kaçınmak için dikkat edilmelidir (kolajenler sıvı rezorbsiyonunu takiben genişleyebilir).HEMOPATCH, titiz bir cerrahi tekniğin ve kanamayı durdurmak ve sızdırmaz hale getirmek için uygun ligatürün veya diğer alışılagelmiş yöntemlerin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.

ÖNLEMLER
Sadece tek kullanımlıktır. Yeniden sterilize etmeyin. Tek kullanımlık cihazların tekrar kullanılması, enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir.Alüminyum poşeti olmadan saklamayın.Ambalaj hasarlıysa HEMOPATCH’i atın.Mavi karelerle işaretli yüzeyi uygulama bölgesine uygulamayın. HEMOPATCH’i uygulamadan önce ıslatmayın.HEMOPATCH kendinden yapışkanlıdır ve dikilmek üzere tasarlanmamıştır.Kuru doku yüzeyine veya lezyonuna uygulamayın. NHS-PEG yalnızca kan veya lenf gibi yara sıvıları ile temas ettiğinde yapışkan bir hidrojel oluşturur. Yara sıvısı yoksa, HEMOPATCH uygulanmadan önce dokunun nemlendirilmesi için sodyum bikarbonat çözeltisi1 (%4,2-8,4 arasındaki konsantrasyonda) kullanılabilir.Bir prostetik cihaz uygulamak için metilmetakrilat veya diğer akrilik yapıştırıcılar gibi yapıştırıcıların kullanılmasını gerektiren durumlarda HEMOPATCH’i kemik yüzeylerinde kullanmayın. Mikrofibril kolajenin, kemik yüzeylerine prostetik cihaz takmak üzere kullanılan metilmetakrilat yapıştırıcıların kuvvetini azalttığı bildirilmiştir.HEMOPATCH’in güvenlilik ve etkililiği çocuklarda, hamile ve/veya emziren kadınlarda belirlenmemiştir.
 

HEMOPATCH KULLANIM KILAVUZU