PERI-STRIPS

Peri-Strips Dry®,Veritas® Kollajen Matriksli (PSD-V) cerrahlara bariatrik, gastrik, ve ince bağırsak ameliyatlarında sonuçları iyileştirme ve hasta iyileşmesini sağlama konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Doğal olarak güçlü ve biyolojik olarak uyumlu malzeme sağlayan Peri-Strips Dry®,Veritas® Kollajen Matriksli (PSD-V)’nin stapler hattı boyunca sızıntı ve kanama riskini azlattığı gösterilmiştir.
Bkz. Endikasyonlar
Image of PSDV in applicator

Image of staple line reinforcement with PSDV in sleeve gastrectomy

Stapler Hattında Güven

Peri-Strips Dry®,Veritas® Kollajen Matriksli (PSD-V)’in , 20 yılı aşkın bir süre ve 2,2 milyon uygulamadan sonra klinik sonuçları iyileştirdiği ve cerrahi komplikasyonlarını azalttığı kanıtlanmıştır.1,2,3

Baştan Sona Güven (Basınç Kuvveti)*

Köpek modelinde postoperatif dönem içinde intralüminal basınçlarda stapler hattı dikiş bütünlüğünü değerlendiren bir deneysel çalışma şunları göstermiştir:

Operatif tekniklerden bağımsız olarak desteklenmiş ileokolik anastomozlar daha yüksek patlama basınçları göstermiştir.*,8 

Desteklenmiş anastomozlar asla stapler hattından kopmamıştır.*,8

*Klinik öncesi veri sonuçları insanlardaki sonuçlarla korelasyon halinde olmayabilir.

Ürün Avantajları

Sentetik PGA Malzemesinden Daha Yüksek Performans

Peri-Strips Dry®,Veritas® Kollajen Matriksli (PSD-V), bovin perikardından türetilmiştir ve sleeve gastrektomi/gastrik bypass hastalarındaki stapler hattı performansı sentetik PGA malzemesinden daha yüksektir.2

Stapler Hattı Sızıntı ve Kanama Riskinde Azalma

Peri-Strips Dry®,Veritas® Kollajen Matriksli (PSD-V), çok merkezli bir karşılaştırmalı kullanım çalışmasında rakip ürünlere, üstten dikişe ve stapler hattı desteği kullanılmayan durumlara kıyasla stapler hattında postoperatif kanama ve sızıntı riskini anlamlı oranda azaltmıştır.3

Doku Entegrasyonuyla Tamamen Yeniden Modellenebilir

Peri-Strips Dry®,Veritas® Kollajen Matriksli (PSD-V)’in yeniden modellenmesi normal yara iyileşmesi sırasında meydana gelen iki eşzamanlı süreci ortaya çıkarır: Klinik öncesi çalışmalarda gösterildiği gibi VERITAS iskelesinin degradasyonu ve yeni doku ve kan damarlarının depozisyonu*.4,5,6

 

*Klinik öncesi veri sonuçları insanlardaki sonuçlarla korelasyon halinde olmayabilir.

Peri-Strips Dry®, Veritas® Kollajen Matriksli

TANIM
Peri-Strips Dry®, Veritas® Kollajen Matriksli (PSD-V) Amerika Birleşik Devletlerinde 30 aylıktan
küçük danalardan elde edilen dehidrate bovin perikardından hazırlanır.
Her iki (2) poşet PSD-V için bir (1) tüp PSD Jel (Jel) sağlanır. Jel, zımbalayıcı konumlandırılıp ateşleninceye kadar PSD-V destek ile cerrahi zımbalayıcı çeneleri arasında geçici bir bağ oluşturmak için kullanılır. Her PSD-V yükleme ünitesi ve her Jel tüpü steril olarak ayrı bir poşette ambalajlanmıştır.
PSD-V hayvan dokusu içerir, herhangi bir prosedürden önce hasta bu konuda bilgilendirilmelidir.

KULLANMA TALİMATI
PSD-V, cerrahi zımbalar kullanılarak cerrahi olarak onarılan yumuşak doku eksiklikleri için zımba hattının pekiştirilmesi gerektiğinde bir protez olarak kullanılmak üzere amaçlanmıştır.
PSD-V bariatrik prosedürlerde zımba hatlarının pekiştirilmesi için kullanılabilir.
PSD-V gastrik, ince bağırsak, kalın bağırsak ve kolorektal prosedürlerde zımba hatlarının pekiştirilmesi için kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLAR
Bovin materyale hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda PSD-V kullanımı kontrendikedir.

UYARILAR
Yeniden sterilize etmeyin. Yeniden sterilize etmek dokuda değişiklikliklere neden olabilir ve aygıtın işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Tüm açılmış ve kullanılmamış bileşenleri atın.
Poşet veya mühürler zarar görmüşse ürünü kullanmayın.
Zımba hattının destek tarafından tümüyle örtüldüğünden emin olun yoksa ateşlemeden sonra yetersiz örtme oluşabilir. PSD-V sadece belirtilen amaçla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bu şekilde satılmaktadır; 
aksi halde cerrahi komplikasyonlar oluşabilir. Synovis ürünleri birbirinden farklıdır; bir ürünün başka bir ürün yerine kullanılması ürün performansını azaltabilir.
Şu durumlarda PSD-V’yi kullanmayın: (1) ürün oda sıcaklığı üzerindeki solüsyonlara maruz kalmışsa, (2) ürün talimatta spesifik olarak belirtilenler dışında kimyasal maddeler, antibiyotikler veya başka maddelere maruz kalmışsa veya (3) sıcaklık göstergesi etkinleşmişse.

PERI-STRIPS KULLANIM KILAVUZU